logo

Informatie ouders mbt lockdown

woensdag 16 december 2020

Groningen, 15 december 2020
 
Betreft: programma week voor kerstvakantie i. v. m. lockdown
 
Aan de ouders/verzorgers,
 
Gisteravond hebben we gehoord dat de schoolgebouwen voor voortgezet onderwijs voor bijna alle leerlingen dichtgaan van woensdag 16 december tot maandag 18 januari. Voor deze leerlingen verzorgen we online onderwijs. Ook werd aangegeven dat de scholen open blijven voor kwetsbare leerlingen. Tenslotte werd bekend gemaakt dat ook de schoolexamens van leerlingen in het (voor)examenjaar kunnen doorgaan. 
 
Voor onze school hebben bovenstaande maatregelen vanzelfsprekend een aantal gevolgen voor het programma voor en na de kerstvakantie. Hieronder kunt u lezen hoe dit programma er voor de kerstvakantie uit komt te zien voor uw kind. Ook informeren wij u, voor zover nu al mogelijk, over het programma na de kerstvakantie en over een aantal activiteiten die we gaan ondernemen om ons voor te bereiden op het onderwijs in de periode van 4 tot 18 januari. Vandaag hebben we tijdens de mentorlessen besproken met alle leerlingen hoe het onderwijs er de komende tijd uit gaat zien.
 
Lessen via Teams
Ook is er tijdens de mentorlessen geoefend met het inloggen in Teams en hebben we de onderstaande gedragsregels voor de online lessen in Teams besproken. 
 
•    Microfoon uit
•    Camera aan
•    Oortjes/koptelefoon altijd mee naar de les
•    Als je iets wilt zeggen (leerlingen), hand opsteken (onderin menubalk)
•    De chatfunctie alleen gebruiken als de docent het zegt (geen spam)
•    Overige functies (bijv whiteboard) ook alleen gebruiken als de docent het zegt
•    Je maakt en deelt GEEN video’s, foto’s of print-screens van camerabeelden van klasgenoten en docenten!
 
De leerlingen kunnen via de link in it’s learning bij het betreffende vak in het juiste “Teams-lokaal’ komen. 
 
Rooster
Het rooster kunnen de leerlingen, net als altijd, vinden op magister. Daar kunnen ze lezen wanneer ze les hebben van welke docent voor welk vak. 
 
Ouders 
Wij vinden het bijzonder vervelend dat we weer het onderwijs op afstand moeten verzorgen. We begrijpen hoe lastig het voor onze leerlingen is om gemotiveerd achter de laptop aan het werk te blijven. De docenten zijn hard aan de slag om ervoor te zorgen dat de lessen zo interactief en aantrekkelijk mogelijk gegeven worden. En de mentoren houden de voortgang en het welbevinden van uw kind zo goed mogelijk in de gaten. We vragen u als ouder om ook uw kind in de gaten te houden voor wat betreft de voortgang en de beleving van het online onderwijs. U kunt bijvoorbeeld vragen hoe de lessen zijn verlopen, welke activiteiten zijn gedaan en hoe ver het schoolwerk gelukt is. Mocht u zich zorgen maken over het welbevinden of de voortgang van uw kind, neemt u dan vooral contact met de mentor.  
 
Toetsen
Een aantal toetsen hebben we verschoven naar een later tijdstip. We hebben er, om diverse redenen, voor gekozen alle dossiertoetsen door te laten gaan en deze op school af te nemen. Dossiertoetsen zijn toetsen die leerlingen in de (voor)examenklas maken voor hun eindexamen. Hieronder kunt u lezen welke toetsen wanneer worden afgenomen. 
 
Herkansingen dossiertoetsen             donderdag 17 december
Herkansingen niet dossiertoetsen        vrijdag 22 januari 
Dossiertoetsen klas  4 - 6             donderdag 7 en vrijdag 8 januari 
 
Voor alle niet-dossiertoetsen geldt dat we op dit moment onderzoeken hoe de leerstof van deze toetsen geëvalueerd kan worden. Het kan zijn dat in sommige gevallen voor een andere toetsvorm wordt gekozen, of dat de toetsen online worden afgenomen of dat de toetsen uitgesteld worden. De vakdocent zal hierover de leerlingen informeren. Op basis van deze inventarisatie maken we een nieuw toetsrooster. Deze ontvangt uw kind voor de kerstvakantie. 
 
Programma voor de kerstvakantie
De docenten hebben de daltontaken, leerstof, oefenmateriaal en ander materiaal op It’s learning gezet. De leerlingen kunnen hiermee zelfstandig aan de slag. Het is de bedoeling dat ze alle taken van deze week afmaken. 
Woensdag 16 december
Voor wie    Tijdstip    activiteit    Waar 
Alle klassen en alle leerlingen    11:00 – 13:30    Spreekuur volgens rooster (magister)     Teams (via link it’s learning bij de vakken) 
Leerlingen examenklassen en voorexamenklassen
(herkansingen dossiertoetsen)    14:00 – 16:00    Daltonmiddag 
(inschrijven via magister)     Teams (via link it’s learning bij de het vak Dalton TTS) 
 
Donderdag 17 december 
Voor wie    Tijdstip    activiteit    Waar 
Klas 1, 2, H3, A3    11:00 – 13:30    Spreekuur volgens rooster (magister)     Teams (via link it’s learning bij de vakken) 
Leerlingen TL3, H4, A5 die geen herkansing dossiertoets hebben    11:00 – 13:30    Spreekuur volgens rooster (magister)     Teams (via link it’s learning bij de vakken) 
TL4, H5, A6    11:00 – 16:00    Herkansingen    Op school 
Leerlingen TL3, H4, A5 die wel een herkansing dossiertoets hebben     11:00 – 16:00    Herkansingen    Op school 
 
Vrijdag 18 december
Alle leerlingen lesvrij
Onderwijs na de kerstvakantie
Na de kerstvakantie gaan we de lessen voor bijna alle leerlingen online verzorgen. We zijn op dit moment bezig met het invullen van het programma. De lessen zullen plaatsvinden tussen 11:00 uur en 16:00 uur. We beginnen de dag met een aantal instructielessen. In de middag verzorgen we online daltonlessen. Leerlingen kunnen dan zelfstandig aan het werk en vragen stellen aan de docenten. Ook hebben de leerlingen een aantal keren per week een mentorles, zodat besproken kan worden hoe een en ander verloopt en hoe het met de voortgang gaat. Op maandag 4 januari starten we voor alle klassen met een extra lange mentorles om het programma van de komende twee weken door te nemen. Later deze week ontvangt u nader bericht over de invulling van het programma na de kerstvakantie. 
 
Extra opvang leerlingen
Ook op onze school zijn er leerlingen voor wie het, om wat voor reden dan ook, lastig is om thuis het onderwijs te volgen. Vanzelfsprekend zullen we ervoor zorgen dat we deze leerlingen op school opvangen, zodat ze hier onder begeleiding het online onderwijs kunnen volgen en zelfstandig aan het werk kunnen tijdens de dealtonlessen. Op dit moment zijn we bezig met de inventarisatie om welke het gaat. Mocht dit uw kind betreffen, dan neemt de mentor hierover contact met u op.
 
Studiedag 11 januari
Op maandag 11 januari staat een studiedag gepland. Op deze dag zijn de leerlingen lesvrij. 
 
In deze brief heb ik u over een aantal zaken geïnformeerd. U ontvangt later deze week nadere informatie over een aantal zaken. Ook ontvangt u dan de reguliere ouderbrief die wij altijd in de week voor de vakantie naar alle ouders versturen. 
 
Met vriendelijke groet,
 
Erica Mansholt
Teamleider Topsport Talentschool