logo

Medezeggenschapsraad

De Topsport Talentschool heeft een Medezeggenschapsraad (MR) waarin personeel, ouders en leerlingen zitting hebben. De MR bespreekt belangrijke aangelegenheden met betrekking tot het beleid van de school. De rector / directie van de TTS hecht grote waarde aan een goed overleg met de MR, omdat daardoor een breed draagvlak kan ontstaan voor alle besluiten die de rector / directie moeten nemen. Belangrijke besluiten behoeven de instemming van de MR, zoals bijvoorbeeld het schoolplan, het ondersteuningsplan, en regels op het gebied van veiligheid en gezondheid. Bij andere besluiten moet de rector / directie de raad om advies vragen, zoals bijvoorbeeld bij het besteden van de middelen die de school ontvangt, het deelnemen aan onderwijskundige experimenten, de taakverdeling op school, de vakantieregeling, etc.

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie geledingen: de personeelsgeleding, de leerling-geleding en de ouder-geleding. Het aantal personeelsleden is even groot als het aantal leerlingen en ouders samen. De bezetting van de huidige MR is als volgt:

De MR is te bereiken via de secretaris: De heer S. de Vries, sj.devries@o2g2.nl


 

Aanmelden voor de TTS Groningen

U kunt u uw zoon of dochter digitaal aanmelden voor het schooljaar 2021-2022
Meer informatie vindt u onder het Menu 'Aanmelden'.

Nieuws
afbeelding

TTS ook voor dansers!

dinsdag 10 november 2020
De Topsport Talentschool gaat vanaf leerjaar 2020 ...
afbeelding

Spreekuren fysio

donderdag 3 september 2020
Natuurlijk zijn de fysio's van MCZ ook dit sc ...